07191300367 - 09172030360
انتخاب صفحه
چه کسانی نیاز به روانپزشک دارند؟ (راهنما اختصاصی)

چه کسانی نیاز به روانپزشک دارند؟ (راهنما اختصاصی)

ما خوش شانسیم که در جامعه مدرن، اکنون می بینیم که افراد بیشتری به طور فعال برای رفع انگ مرتبط با سلامت روان تلاش می کنند. در گذشته، مراجعه حضوری یا روانپزشک آنلاین برای بحث در مورد نگرانی های مربوط به سلامت روان توسط برخی به عنوان نشانه ای از ضعف یا شرم تلقی می شد....
برای گرفتن نوبت تماس بگیرید